STRATEGIE QUICK SCAN

Laagdrempelig verkennen waar jullie strategie
aan scherpte kan winnen!

De quickscan

Het zijn 15 stellingen per strategie. Wees kritisch en scherp: het doel is niet om zo hoog mogelijk te scoren. Het doel is om te achterhalen of jullie een heldere, goed doorgevoerde strategie hanteren. En vooral waar en hoe die nog verder aangeschept kan worden.

Invulinstructie: geef bij elke stelling met een getal (1 -5) aan in welke mate die stelling op jullie organisatie van toepassing is. Waarbij 1 = helemaal niet van toepassing en 5 = helemaal wel van toepassing.

Na afloop vul je je contactgegevens in en klik je op verzenden. Vervolgens krijg je van mij binnen twee werkdagen een terugkoppeling met concreet advies.