Adviseur voor
organisaties

VOLG RICK

ADVISEUR VOOR ORGANISATIES

Weinig sectoren zo in beweging als de bouw en tegelijkertijd zo belangrijk voor groot-maatschappelijk thema’s. Die dynamiek in de bouw heeft onherroepelijk ook consequenties voor jullie als organisatie. Voor binnen en buiten. Op welke bewegingen in jullie omgeving wil je wel en op welke wil je niet reageren? Je kunt immers niet alles. En als je zelf niet kiest, word je ook niet gekozen door klanten. Jezelf als organisatie strategisch positioneren is dus belangrijker dan ooit. Een degelijke verkenning van de markt(ontwikkelingen) is daarbij het startpunt. 

Een goede strategische positionering heeft bovendien onherroepelijk consequenties voor jullie mensen, middelen en processen. Moet je daar als organisatie langzaam naartoe en doorgeen groeien (het ontwikkelmodel) of is een meer radicale verandering (het ontwerpmodel) wenselijk? Of een mix van die twee? En welke rol speelt innovatie hierin? Moeten jullie zelf nieuwe producten en diensten ontwikkelen of wil je slim gebruik maken van de innovaties van andere partijen? En moet jullie ook in allianties, collectieven en samenwerkingsverbanden stappen of daar juist ver van blijven?

Allemaal zeer relevante vragen die niet één goed en fout antwoord hebben, maar om verkenning van opties en scenario’s vragen. Mijn toegevoegde waarde zit ‘m dan ook in het helder krijgen van complexe zaken en het aandragen van alternatieven en ondersteuning bij keuzes. De vorm waarin we dat doen, bepalen we samen. Soms is dat door een paar keer per jaar te sparren met de directie en soms door meerdere intensieve sessies met verschillende deelnemers binnen de organisatie.

Naast deze strategische vraagstukken zet ik mijn ervaring ook in om te helpen bij het inrichten e/o verbeteren van de commerciële kant van jullie organisatie. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe markten, het opzetten of professionaliseren van acquisitie, het inrichten van marketing en communicatie, enzovoorts. Mijn ervaring beweegt van het niveau start-up tot en met grote corporates.

Wil je weten of ik iets voor jullie kan betekenen? Leg het gewoon voor via mail of telefoon!

Zie je jullie omgeving veranderen en vragen jullie je af wat de beste reactie is? Maak werk van de interpretatie van die veranderingen en kies de juiste koers!