STRATEGIE | INNOVATIE | SAMENWERKING

Voor individu, afdeling, organisatie en collectief

MISSIE, VISIE, STRATEGIE EN DOELEN

Wat valt ons op in onze markt? Welke trends zien we?
Met welke thema’s en fricties worstelen onze klanten?
Hoe reageren wij daarop als organisatie?

Vink, vink, vink. En door! Wat zuur gesteld worden aannames gedaan over klantbehoeften, worden missie en visie uitgewerkt tot niveau ‘aansprekende tekst voor de website’. En het kiezen van een expliciete strategie wordt simpelweg geregeld vergeten. Een gemiste kans. Want met een duidelijke strategie die écht geënt is op je klantbehoeften, koers je stabieler én flexibeler.

Innovatie

Innovatie in de bouw. Natuurlijk, daarop ligt al langere tijd de focus.
Als je goed naar die focus kijkt, zie je dat er veel inspanningen worden
verricht. Op zich een goede zaak. Maar kijk je naar het efféct van al die innovatie-inspanning voor de klant? Dan moeten we concluderen dat er nog veel beter kan. En veel beter moet. Elke keer weer vallen mij twee dingen op.

SAMENWERKINGSVERBANDEN

‘Hoera, we hebben op bestuurlijk niveau besloten samen te gaan werken!’ Zo starten veel samenwerkingsverbanden tussen bouwgerelateerde partijen en woningcorporaties. Daarop volgt helaas vaak een houtjetouwtje-governancestructuur. Na een tijdje begint de samenwerking te haperen, bloedt hij dood, of blijft succes uit. Zonde van de aanvangsenergie en de goede ambitie! Het kan anders.

Adviseur voor:

Individu
Afdeling
Organisatie
Collectief

Sparren met een organisatiepsycholoog die de bouwsector vanuit allerlei rollen door-en-door kent?

Advies over

Strategie
Innovatie
Samenwerking

Sparren met een organisatiepsycholoog die de bouwsector vanuit allerlei rollen door-en-door kent?

Spreker

Heilige Huisjes in de bouw

Welk Heilig Huisje signaleer jij dat verandering of innovatie in de bouw vertraagt? Wat maakt dat huisje zo heilig?

Rick van den Bos

Onontgonnen gebied betreden als mens, als afdeling of als organisatie, of juist in samenspel tussen die drie, is wat ik het liefst doe. Ik ben op mijn best als verandering nodig is. Samen tot een doel komen en samen de weg verkennen in onontgonnen gebied. De poster van Loesje “Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg.” vat wat ik doe en erbij voel prima samen. Dat toont zich ook in mijn achtergrond die door een bijzondere mix van eigen bedrijven en functies in loondienst gekenmerkt wordt.