casus innovatie

VOLG RICK

casus innovatie

Deze casus is bedoeld om enig gevoel te geven bij wat ik voor jullie kan betekenen. Met name bij innovatie is er een grote verscheidenheid aan vraagstukken en momenten in het innovatieproces waarop mijn advies gevraagd wordt. Dat kan als de innovatie-ambitie nog opgehaald en vertaald moeten worden of bij ideeëngeneratie en –selectie, bij het góed inrichten van een pilot of bijvoorbeeld bij het (technische en commercieel) opschalen van een nieuw product of dienst.

In dit specifieke geval was het een Bouwbedrijf dat al enige tijd worstelde met een nieuw ontwikkeld renovatieconcept dat maar niet lekker liep. Commercieel werd er niet het maximale uitgehaald en ook de uitvoering liep niet lekker. Een typische casus waarbij innovatie op voorhand niet goed ingericht bleek en reparatie nodig was. Het ‘rechtzetten’ van innovaties is overigens een van mijn favoriete bezigheden.

SITUATIE

Bouwbedrijf X is in de renovatiemarkt een belangrijke speler in een aantal regio’s. Al die jaren is steeds volledig ‘op maat’ gebouwd: de wensen van woningcorporaties werden per project geïnventariseerd en een voorstel op maat volgde. Een traditionele aannemer dus.

De renovatie- en verduurzamingsopgaven in het werkgebied zijn echter zo groot dat er een efficiëntieslag gemaakt moest worden. Er moest een omslag komen van ‘op maat aanbieden’ naar ‘actief renovatieconcepten verkopen’. Daarvoor werd een innovatieteam in het leven geroepen dat dit uit moest werken.

AANLEIDING & VRAAG

Technisch gezien ligt er een goed doordacht renovatieconcept. Een zeer hoog ambitieniveau naar Nul-op-de-meter-renovaties met een superefficiënt uitvoeringsproces eronder. Toch blijkt de markt het niet op te pikken en op de projecten die wel loskwamen, bleek de uitvoering met alle partijen erg lastig.
Wat voor het innovatieteam steeds weer een prikkel bleek te zijn om aan het concept te sleutelen. Maar geld wordt er vooralsnog niet mee verdiend. De logische vraag was dan ook: hoe zorgen we dat ons renovatieconcept gaat renderen?

AANPAK

We zijn eerst met directie- en innovatieteam om tafel gegaan om helder te krijgen wat over en weer de verwachtingen, belangen en risico’s zijn. Dit was op zichzelf al erg verhelderend. Na het verkennen en begrip krijgen voor elkaars belevingswereld was er ruimte om doelgericht met de innovatie aan de slag te gaan. Na een aantal gesprekken werd duidelijk waar winst te behalen was:

  1. Het renovatieconcept was nagenoeg volledig met en door eigen mensen ontwikkeld. Er was niet helder hoeveel, laat staan welke, klanten behoeften hadden aan een NOM-concept. Idealiter ontwikkel je een innovatie vanuit, of zelfs mét, je klanten. De eerste actie was dan ook dat ik samen met leden van het innovatieteam eerst eens met 8 bestaande klanten ben gaan praten om op te halen waar precies behoeften en fricties voor klanten lagen. 
  2. Vervolgens werd ook duidelijk dat de keten ‘achter’ de bouwer niet betrokken was bij de ontwikkeling, terwijl die keten wel grotendeels verantwoordelijk was voor de uitvoering. Vervolgactie werd dus om, met de nieuw opgehaalde behoeften en fricties van klanten in de zak, samen met de belangrijkste ketenpartners een oplossing te ontwikkelen en zakelijke afspraken te maken.

Resultaat

Het klinkt alsof alles opnieuw gedaan moest worden, maar dat viel in de praktijk mee. Het gaat vaak meer om ‘gaten invullen’, de boel in een logische volgorde (her)opbouwen én aantrekkelijk verpakken. Resultaat van deze ‘interventie’ was dat er een vernieuwd concept lag dat de basis had in de concrete behoeften van bestaande klanten: niet hyperambitieus maar gekoppeld aan veelvoorkomend bezit bij bestaande klanten en aan labelstapppen die men al begroot had voor de komende jaren.

Klinkt logisch: toch zijn er weinig bouwpartijen vaardig in het naar boven halen van die marktinformatie. Veel van mijn werk bestaat uit het (aan)leren van hoe je dit het beste kan doen. Door het nieuwe concept met een aantal ketenpartners op te bouwen, werd de verantwoordelijkheid voor een rendabele uitvoering gedeeld. Bovendien vinden elk kwartaal gesprekken plaats waarbij elke betrokken ketenpartner aangeeft waar winst te behalen valt. Op die manier is de doorontwikkeling geborgd.

Ook vinden regelmatig gesprekken met klanten plaats over hun plannen voor de komende jaren. En het NOM-concept? Dat doet perfect dienst als spraakmaker en binnenkomer!